Thursday, January 10, 2008

Selamat datang ke PK one point nine!


Di laman ini kita akan berkongsi rasa

suka duka kecewa dan bahagia

berkongsi rahsia

tangga-tangga menuju jaya

berkongsi segala

apa yang ada

sama-sama rasa

No comments: